Ardour

  • Freemium $
  • Mac
  • Windows
  • Linux

Ardor er en harddiskopptaker og digital lydarbeidsstasjonsapplikasjon. Den kjører på GNU / Linux, Mac OS X og Windows. Ardours intensjon er å tilby digital lyd arbeidsstasjonsprogramvare egnet for profesjonell bruk.

MERKNAD:
Ardor-kildekoden er fritt tilgjengelig, men forhåndsbygde binærprogrammer er kommersiell gratis libre-programvare: brukere som laster ned fra ardour.org blir bedt om å betale minst $ 1 for å laste ned forhåndsbygde binærprogrammer. ; disse brukerne har da rett til å få mindre oppdateringer frem til neste større utgivelse. Et annet alternativ er å abonnere, betale $ 1, $ 4 eller $ 10 per måned. Abonnenter kan laste ned forhåndsbygde binære filer av alle oppdateringer i løpet av abonnementsperioden ....

Kategori

Audio & Music Apps