Google Reader

  • Free $
  • Web
  • Android
  • Java Mobile
  • Android Tablet

Google Reader var en nettbasert aggregator, som var i stand til å lese Atom- og RSS-feeds online eller offline.

Kategori

News & Books Apps