Kahoot!

  • Freemium $
  • Web
  • Android
  • iPhone
  • Android Tablet
  • iPad

Kahoot! er et klasseromsresponssystem som skaper et engasjerende læringsrom, gjennom en spillbasert digital pedagogikk. Kahoot! er en enkel å bruke blandet læringsplattform som fungerer på alle enheter, noe som gjør klasserommet interaktivt, og oppmuntrer både lærere og elever til å stille store spørsmål.

Kategori

Education & Reference Apps