Onshape

  • Freemium $
  • Web
  • Android
  • iPhone
  • Android Tablet
  • iPad

Onshape er et profesjonelt CAD-system - Parts, Assemblies, Drawings - med versjonskontroll og samarbeid innebygd. Hver Onshape-plan (Free, Professional - Enterprise) gir deg all CAD- og datahåndteringsfunksjonalitet uten tidsbegrensning.

- Onshape er det første 3D-systemet med full sky. Den kjøres i en nettleser og på hvilken som helst mobil enhet.
- Onshape bruker sky-native dokumenter, ikke filer.
- Du lager deler i Onshape Part Studios og kan ha så mange Part Studios du trenger i en enkelt Dokument.
- Onshape Assemblies bruker en ny, forenklet tilnærming til paringsdeler.
- Onshape endrer måten du samarbeider på. Du kan dele dokumenter umiddelbart og samtidig jobbe med jevnaldrende.
- Onshape strømlinjeformer datastyring med innebygd versjonskontroll ....

Kategori

Development Apps and Software

Office & Productivity Apps

Photos & Graphics Apps