PlantUML

  • Free $
  • Mac
  • Windows
  • Linux
  • Web
  • Android
  • Chrome OS

PlantUML er et åpen kildekodeverktøy som bruker enkle tekstbeskrivelser for å tegne UML-diagrammer. Generatoren kan kjøres hvor som helst i JVM og integreres med forskjellige applikasjoner som wiki, teksteditor, IDE, programmeringsspråk, dokumentasjonsgenerator og andre. Basert på Graphviz. Kan gjengi forskjellige diagramsyntaks som PlantUML, Dot og Ditaa.

Kategori

Development Apps and Software

Office & Productivity Apps