ROSA Image Writer

  • Free $
  • Mac
  • Windows
  • Linux

Optiske stasjoner forsvinner raskt fra våre datamaskiner av alle slag, og følgelig blir installasjon av operativsystemer fra USB-flash-disker stadig mer populært. ISO-bilder av ROSA Linux-distribusjonen var opprinnelig ment for å brenne til DVD-plater, men de kan like godt skrives til flash-disker som gjør at du kan starte opp fra dem og starte Live-systemet eller starte installasjonen. Det er ikke noe standardverktøy for å skrive bilder til flash-disker, alle bruker det han eller hun liker. I ROSA ble kommandolinjeverktøyet dd tradisjonelt anbefalt for å utføre denne typen jobb. Imidlertid kan det knapt kalles brukervennlig, og de fleste brukere vil i det minste føle noe ubehag, om ikke terror, ved å bruke det. For Windows-brukere er situasjonen enda verre. Gitt at det er en dd-port for Windows, men det skjedde med alvorlige feil som forhindrer resulterende flash-disker i å fungere ordentlig. Alt dette førte til løsningen med å utvikle vårt eget verktøy, ROSA Image Writer. ...

Kategori