Semper Media Center

  • Free $
  • Android

Semper Media Center (SPMC kort sagt) er en Android-tenkende gaffel av Kodi, av den tidligere Kodi android-vedlikeholderen, Koying.

Kategori

Video & Movies Apps