Verso

  • Freemium $
  • Windows
  • Android
  • iPhone
  • Windows S
  • Android Tablet
  • iPad
  • Chrome

Aktiver studentstemme, få autentiske tilbakemeldinger og tilpass læring. Bruk Verso til å transformere læring i klasserommet. Versos banebrytende jevnaldrende anonymitet og forskningsbaserte arbeidsflyt fremmer original tanke fra alle studenter og pleier ekte samarbeid, samtidig som du lar deg kontrollere.

Verso er gratis og enkel å bruke, og er fullpakket med nyttige, velutformede funksjoner:?
- Lag enkelt medieaktiviteter ved å bruke en hvilken som helst Internett-ressurs eller bare ved å registrere
- Send utfordringer til klassen din øyeblikkelig med et enkelt klikk.
? - Studentdiskusjon og formative data i appen lar deg enkelt identifisere og svare på individuelle læringsbehov.
? - Gruppere studentene dine ut fra svarene.
? - Eksporter studentsamtaler som bevis på læring.
? - Umiddelbar synlighet av studentengasjement lar deg reflektere og avgrense din egen praksis ....

Med Verso kan studenter:
? - Gi en autentisk respons før du ser klassekameratens tanker.
? - Delta i trygg, anonym jevnaldrende læring med klassekameratene.
? - Reflektere over tankene deres i sammenheng med anonymiserte svar fra klassen.
? - Utvikle effektive ferdigheter til samarbeid, kommunikasjon, kritisk tenkning og medborgerskap.

Kategori

Education & Reference Apps