Visual Paradigm

  • Free Personal $
  • Mac
  • Windows
  • Linux

Visual Paradigm for UML (VP-UML) er et UML-designverktøy og UML CASE-verktøy designet for å hjelpe programvareutvikling. VP-UML støtter viktige modelleringsstandarder som Unified Modelling Language (UML) 2.4, SysML, ERD, DFD, BPMN 2.0, ArchiMate 2.0, etc. Den støtter programvareutviklingsteam i kravfangst, programvareplanlegging (bruk saksanalyse), kodeteknikk , klassemodellering, datamodellering, osv.

En Community Edition er GRATIS tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk.

UML-modellering

Programvaredesign med UML
UML-profilstøtte
Designmønsterstøtte

Bruk saksmodellering

Tegn bruk case-diagrammer
Skriv flyt av hendelser
Generer sekvensdiagram

Rapportgenerering

PDF, HTML og MS Word - Fullt tilpassbar - Publiser til nett

Code Engineering

Java til sekvensdiagram
Java tur / retur
C ++ tur / retur

Kategori

Development Apps and Software