Wings 3D

  • Free $
  • Mac
  • Windows
  • Linux

Wings 3D er en underavdelingsmodeller inspirert av Nendo og Mirai fra Izware.

Det er mulig å tilordne materialer, toppunktfarge, UV-koordinater og teksturer, men det vil være forbedringer i disse funksjonene før Wings går 1.0.

Det er ingen støtte i Wings for å gjøre animasjoner.

Kategori

Photos & Graphics Apps